Atık Takip Yönetimi

Özellikler

    • Atık tipi, atık kategorisi bazında toplanan ve gönderilen atık takibi

    • Çıktı-atık ilişkilendirme

    • Çıktı analiz ve laboratuvar maliyet takibi

    • Bertaraf firma lisans takibi

    • Geri dönüşüm kazanç raporu