Deneme Üretim Yönetimi

Özellikler

    • Uygulanan deneme üretim işlemlerini yönetme

    • Sırasıyla ya da aynı anda ilgili istasyonlara gönderim ve bilgi girişi sağlama

    • Tercihen ERP programıyla entegrasyon

    • Detaylı raporlamayla deneme üretimlerini tek ekrandan görüntüleme