Ekipman Yönetimi

Özellikler

  • Şartname takip kontrol ve uyarılar

  • Ekipman/Bileşen kod verme

  • Ekipman kontrol birimleri yönetimi

  • Ekipman bütçe kontrolleri

  • Devreye alma öncesi ve sonrası kontrol ve onay takip

  • SAP satın alma talep entegrasyonları

  • Raporlama