İş Kıyafetleri Yönetimi

Özellikler

    • Satın alınan iş kıyafetleri ve işçi gereçlerinin fabrika amirleri tarafından kişisel bazda belirme

    • Kişi bazlı ve toplu onay mekanizması

    • Maliyet analizi detaylı raporlama özelliğiyle sene içinde malzeme kullanım miktarı belirleme