İş Kazası

Özellikler

    • Kurum içerisinde meydana gelen iş kazalarının kaydının sağlanabilmesi

    • Meydana gelen kaza sonrasında önlem olarak bir faaliyet (aksiyon) veya bir düzeltici faaliyet (DÖF) yapılması halinde bu faaliyetler sistem üzerinden tetiklenebilmesi