İzin Takip Yönetimi

Özellikler

    • İzin talep etme özelliği ve yöneticiyi e-mail ile bilgilendirme

    • İzin hareketlerini onaylama veya ret durumlarında izin talep edene e-mail ile bilgilendirme

    • Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, doğum izni, vefat izni, evlilik izni, süt izni, öğle izni gibi izin türlerinin tamamını yönetme

    • Normal sistem çalışan ve vardiyalı sistem çalışanlarda izinlerini saatlik dakikalık takip etme ve raporlama

    • Yöneticilere özel çalışan izin durum raporları