Mavi Yaka & Teknisyen Performans Değerlendirme

Özellikler

    • Genel Puan Takibi (İş kazaları puanı, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Puanı, Disiplin Puanı, İzin Puanı ve Rapor Puanı vb.)

    • Performansa bağlı prim hesaplama

    • Ödeme dönem ve ödeme miktar takibi

    • Raporlama