Personel Değerlendirme

Özellikler

    • Yeni işe başlayan personellerin bağlı bulunduğu amirlere yasal süre içinde değerlendirmeye gönderme

    • Olumlu ilerleme durumunda belirli tarihlerde tekrar eden değerlendirmeleri yapma ve bu değerlendirmeler sonucunda puanlama ve gerekli açıklamalar yapma

    • Olumsuz değerlendirmelerde sürecin sonlandırılarak puanlama ve açıklamalar yapma