Sağlık Raporları Yönetimi

Özellikler

    • Personel tarafından alınan sağlık raporlarının sisteme kaydedilmesi ve raporlarının ilgili diğer süreçlerde kullanılması