Satınalma Yönetimi

Özellikler

  • Satın alma taleplerini, siparişleri ve faturalandırmaları yönetme

  • Satınalma taleplerinin kaydı

  • Onaylanmış talepleri siparişe dönüştürme

  • Sipariş verilen malzemeleri eşlenerek faturalandırma

  • Belirtilen meblağ aşımında ilgili bir üst onay mekanizması

  • Talep ve siparişi ERP bağlantısıyla otomatik oluşturma