Ticari Ürün Kodlama

Özellikler

    • Gümrüğe GTIP kodunun bildirilebilmesi için SAP’ye yapılacak girişlerden önce kriterlerin belirli birimlere onaya sunulmasını sağlayan süreçtir