Toplantı Yönetimi

Özellikler

  • Toplantı türlerini ve gündemlerini belirleme

  • Toplantı sıklıklarını ve toplantı katılımcılarını belirleme

  • Katılımcılardan onay alma

  • Toplantı kararlarına yönelik aksiyonları, sorumluları ve terminleri belirleme

  • Toplantı kararlarını takip etme

  • Alınan kararlar satır bazında ilgililerine bir iş olarak atanması